4.ประตูยืด

  

                          รับทำ ติดตั้ง ซ่อมแซม ประตูเหล็กยืด รางฮ่องกง ประตูสเเตนเลสยืด ประตูยืดทั่วไป

           ประตูเหล็กยืด มี 3 ชนิด

                    1.ประตูยืด ตึกแถว

                    2.ประตูยืด โรงงาน

                    3.ประตูยืด ลิฟท์

            ประตูเหล็กยืด ประกอบไปด้วยวัสดุ ดั้งนี้  ตัวประตูเหล็กยืด  รางบนสำหรับประตูเหล็กยืด  รางล่างสำหรับประตูเหล็กยืด

ฉากข้างสำหรับประตูเหล็กยืด    ล้อก้านประตูสำหรับเหล็กยืด  กุญแจก้านยก  มือจับ  หูช้างสำหรับประตูเหล็กยืด

 


  • ยืด4.jpg
    ประตูยืดเหล็ก ประตูเหล็กยืด เป็นประตูที่ร้านค้า อาคารพาณิชย์ นิยมติดตั้ง เพื่อป้องกันขโมย เนื่องจากมีความแข็งเเรง ของเหล็กหนา เหล็กรางฮ่องกง มีช่องว่างระหว่างซี่ของเหล็กห่างให้...

  • ประตูสแตนเลสยืด
    ประตูสเเตนเลสยืด ประตูยืดสเตนเลส เกรด 304 ซึ่งมีขนาดเท่ากับประตูยืดเหล็กโดยทั่วไปแต่ยังคงประสิทธิภาพเรื่องความแข็ง แรงเป็นที่ยอมรับ ถึงคุณภาพที่ได้มาตรฐานเพราะมีส่วนประกอบของนิ...
Visitors: 117,285