Ra3-09 กันสาดเหล็กมุงแผ่นไวนิล

 

กันสาดโครงเหล็กมุงด้วยแผ่นไวนิล

โครงสร้างทำด้วยเหล็ก .มอก. หลังคามุงด้วยแผ่นไวนิล แสงสามารถผ่านได้ไม่มาก ทนทาน แข็งแรง

Visitors: 117,287